PRIPREMA PRED TRETMAN

(AHSCT-RUSSIA)
Treba lečiti sve vrste infekcija pre AHSCT (infekcija urinarnog trakta, usne šupljine, zuba itd.)

Treba da nastavite sa korišćenjem svih simptomatskih lekova (lekovi protiv bolova, Fampyra, LDN, antidepresivi) ili lekova za lečenje pridruženih bolesti (visok krvni pritisak, antikoagulanse, lečenje dijabetesa itd.).

Ako uzimate steroide (prednizolon, deksametazon, metilprednizolon) - nastavite s njihovom upotrebom.

Uprkos niskom riziku od neplodnosti (3-5% nakon limfoablativnog protokola), preporučujemo da sačuvate spermu ili embrion pre AHSCT.
Pacijent treba da prestane sa uzimanjem imunomodulirajućih lekova 3-6 meseci pre prijema
(zavisno od vrste leka)
1.Teriflunomid (Aubagio)
2.Lemtrada (Alemtuzumab)
3.Novantrone (Mitoksantron)
4.Rituximab (Mabthera)
5.Ocrelizumab (Ocrevus)
6.Daclizumab (Zinbryta)
7.Azatioprin (Imuran)
8.Metotreksat
9.Ciklofosfamid (Cytoxan)
10.Kladribin (Leustat)
Lista otkazivanja lekova (6 meseci pre AHSCT)
Lista otkazivanja lekova
(3 meseca pre AHSCT)
1.Natalizumab (Tysabri)
2.Fingolimod (Gilenya)
3.Dimetil fumarat (Tecfidera)
4.Interferon beta-1a (Avonex) (Rebif)
5.Interferon beta-1b (Betaseron, Extavia)
6.Glatiramer acetat (Copaxone)
7.Laquinimod (Nerventra)
8.Ibudilast (MN-166)
9.Mikofenolat mofetil (CellCept)
AHSCT RUSSIA
RUSIJA, Moskva © Sva prava pridržana.
Free counters!
Dr.Fedorenko
Close
Molimo ostavite svoje pitanje u donjem obrascu
Dr. Fedorenko će odgovoriti e-poštom, Hvala!